Medlemsskab-old

Som medlemmer kan optages personer der er offshore-radio interesserede.

Der er to former for medlemskab:

• under 65 200 dkk over 65 100 dkk

Gruppe 1 + 2 har stemmeret

For at oprette medlemskab skal institutionens vedtægter overholdes, og kontingentet betales rettidigt. 

Et medlem kan udtræde med øjeblikkelig varsel med henvendelse til bestyrelsen. 

Kontingent refunderes ikke. 

Et medlem kan ekskluderes af en enig bestyrelse i det tilfælde refunderes forholdsmæssig kontingent. 

Indbetaling:

kan foretages til vor konto med navn/adresse og by 


Spar Nord
reg.nr. 9309 konto nr.2090167718

eller til

IBAN kontonummer
:
DK3893092090167718

SWIFT-adresse/BIC
:
SPNODK22

Translate »