Radiostationerne Radio Nord

Radio Nord
8. marts 1961 – 30. juni 1962

Baggrund

Projektet Radio Nord opstod da den finlandssvenske forretningsmand og filmselskabs direktør Jack S. Kotschack 1959 traf en kendt amerikansk radioentreprenør, Gordon McLendon fra Dallas, Texas. Deres oprindelige grund til mødet var egent et fælles filmprojekt men diskussionen drejede sig snart in på radio. Gordon havde opbygget et populært radio netværk i USA og hans hovedstation KLIF var en af de mest populære. Nu søgte han efter nye veje og ville  etablere sig i Europa og under sit research hørte han om den danske Radio Mercur og hvordan danskerne havde omgået den danske radiolov ved at sende fra et skiv i internationalt farvand mllem Danmark og Sverige (Øresund). 

Modsat Radio Mercur valgte Radio Nord mellembølger og dette gjorde, at stationen kom til at dække store dele af Sverige.
De svenske udsendelser fra Skånes Radio Mercur havde ugenereret foregået siden  1958, men når man nu gik ud med meddelselse om en ny station som skulle dække Stockholm og Mellansverige så udløste disse planer en febril aktivitet i regeringskredse i Stockholm. Formentlig bidrog det faktum at projektet financieres sierades med Texaskapital til at stationen blev ett rødt klæde for den socialdemokratiske regering.

Finansieringen

Foruden Gordon Mc Lendon knyttede man også to kapitalstærke finansansfolk til projektet: Bob Thompson og Clint Murchison Jr. Selskabskonstruktionen var identisk med Radio Mercur forretningsplan, med fartøjet registreret i Nicaragua – et land som ikke tilhørte Teleunionen – via rederiet Superior Shipping.
At man valgte netop dette land skyldtes at de to finansfolk tidigere havde pumpet store penge ind i et kanalprojekt som skulle til att bygge en konkurrerende kanal till Panamakanalen. Selskabet Nord Establishment i Liechtenstein chartrede fartøjet og udrustede det med radiosendere og teknisk udstyr.
Til sidst blev det så en aftale med den svenske generalagent Radio Reklam Produktion AB med adresse Kammakargatan 46 i Stockholm. Dette selskab producerede programmer og tegnede reklamekontrakter. I begyndelsen blev man bemødt med et positivt interesse fra de svenske annoncebureauer, en interesse som aflafløstes af en køling betænkelighed på grund af tekniske problemer, forsinket star og ikke mindst pres fra den svenske stat.

Skibet

På anbefaling fra den såkaldte marinekonsult Jim Foster (en ven til Texas finansmænde og uden nogen nævneværdig kompetance) købtes fragtskibet Olga og fartøjet begyndte man at ombygge til sit nye formål på det tyske skibsværft Norderwerft i Hamburg.
Snart fik værtet informaton om en lov mod Schwarzsender fra Hitlertiden som gjorde det strafbart at forberede en radiostation i Tyskland uden tilladelse fra de tyske  tele kommunikations myndigheder.
Dette betød at de udlovede ombygninger ikke kunne gøres færdig på tysk  territorium, så i november 1960 afgik fartøjet, nu med navnet Bon Jour til København hvor det lagde til ved Langelinie.
Her skulle nu alle de tekniske installationer fuldføres og planen var at starte udsedelserne til julen 1960.

Tekniske problemer og havsnød

Efter en sejlads fra Langelinie til den tiltænkte ankerplads som ikke var uden hårde strabadser, blev det nu tid til at lave prøvesendinger. Da man slog senderen på for første gang blev resultatet et lyn fra sendermasten og derefter var senderen stille.
Man indledte en fejlsøgning og samtidigt begyndte en rigtig vinterstorm at tiltage.   Det blev ikke bedre af, at kaptajn Ohlsson havde ført sit skib til forkert ankerplads og på den fiskekutter som skulle leverer båndene med de færdige juleprogrammer havde enormt svært at lokaliserer Bon Jour.
I dagene mellem jul og nytår begyndte det at tage endnu mere til med blæsten og af bekymring for at fartøjet skulle gå under, gav kaptajn Ohlsson ordrer til, at Bon Jour skulle evakueres. Besætningen kom i land i Sandhamn og det viste sig, at fartøjet klaret stormen fint.
Nu var reperationer nødvendige og fartøjet gik først til Åbo for at klargøre skibet og derefter tog man også en tur til Finnboda værftet for yderligere sendertekniske justeringer. Frekvensen var bestemttill 606 kHz, 495 meter, men blev senere justeret til 602 kHz for at undgå heterodyn forstyrrelser fra Lyon på denne frekvens.

Programmerne

Den 8. marts 1961 begyndte Radio Nord og programmerne var meget inspireret af  amerikansk radio selvom musik sammensætningen var betydlig bredere end på KLIF.
Den målsatte strategi var at hele tiden at varierer musik sammensætningen at nå så mange lyttere som mulig indenfor en given tidsperiode og speaker indslag skulle være korte.
Programmerne indeholdt rigelig med professionelle jingels som blev produceret af musikeren Henry Fox og forskellige korte promo indslag og forudindspillet materiale lagde man ligesomreklamer ind på spotmasterkasetter. Spotmastern var på den tid noget nyt og bidrog til Radio Nord’s slogan ”Europas mest moderne radiostation”.

Udover reklamerne, så kunne annoncørerne også købe sponserede programmer og det forekom ofte at programlederen talte om det annoncerende firma og deres produkter i programmet.
Toplisterna Topp 20 og De Tio blev meget populære programnmer.
Fra starten satsede Radio Nord på at markedsføre stationsnavnet, mens programlederne var mere anonyme.
Nyhedsprogrammerne kom igang efter cirka en måned fra åbningen.

Piratradioloven

Da alle andre forsøg på at stoppe “piratudsendelserne” mislykkedes, så gennemtvang man den såkaldte “piratradiolagen” og den trådte i kraft den 31 juli 1962. Radio Nord valgte dog at standse sine udsendelser allerede den 30 juni og den sidte grammofonplade der blev spillet var Stick iväg Jack med Monica Zetterlund. Pladens titel er også titlen på en ny bog af Jack Kotschack’s søn Jan. Bogen er udsendt af Premium Publishing og fortæller på en spændende og medrivende måde historien om Radio Nord og et andet Sverige. Det fremgår tydeligt at lukningen af Radio Nord var en af de vigtigste punkter i regeringens agenda og i bogen fortælles om et stort antal drastiske tiltag, som blev foreslået inden man via lovgivningen lykkedes med at standse nonstop pop musikken fra Østersøen.

Et diskussionsforum om Radio Nord findes på http://groups.yahoo.com/group/radionord/ og der ventileres alt som handler om stationena. Blandt andet deltager et par tidigere medarbejdere ved stationen i diskussionerne.

Ronny Forslund


radio nord jingle

Radio Nord smagsprøver

radio nord jingle

radio nord jingle

Test program 3. marts 1960 (13 sec.)

Et af de populæreste programmer Topp20 her er forskellige kendingsmelodier:

For at høre programmer – klik ind på menuen Foreningen med login/password

 

Radio Nord Revival

I år er det 50 år siden Radio Nord startede og dette vil blive fejret på forskellige måder, blandt andet gennem specialudsendelser på mellembølger og kortbølger. Jeg lægger kontinuerligt ud info på bloggen http://www.radionordrevival.blogspot.com så snart noget sker. Det er to perioder som blir aktuelle for sendinger: dels den 8 marts som var Radio Nords premiererdag og dels weekenden 27-29 maj, hvor vi kommer at sende fra isbryderen/museumsskibet S:t Erik. MV-senderen er placerat på Kvarnberget i Vallentuna kommune, c:a 35 km fra Stockholms city. Frekvensen blir 1512 kHz med en udeffekt på 1 kW og en 37 meter høj antennemast (samme højde som Radio Nord!)

Vi kommer på melembølger at anvende en styresender som er bygget af Lars Molin i Delsbo Radioklubb. Desuden kommer vi at sende på kortbølger fra Sala over en 10 kW Collins 208U-10-A med styresender TD90 från Svenska SRT. Disse udsendelser ansvarer Bernt Nyberg i Sala for, som ejer senderen. Den har iøvrigt tidigere været anvendt for för DRM-tester fra Hörby. Frekvensen på kortbølger bliver 6060 kHz – en frekvens som er koordineret af Teracom. Dette er en historisk hændelse, da det bliver den første private radiosender på kortbølger i Sverige efter at radiomonopolet blev indført.

Vi sender den 8. marts udsende starten for Radio Nord ved samme tidspunkt som stationen begyndte for 50 år siden og begynder da cirka 12 mnutter i 10.00.
Flere andre stationer vil att transmitterer os. Indtil videre er følgende klar:

Radio Merkurs, Riga 1485 kHz http://www.radiomerkurs.lv

Cityradion, Gävle 102.7 www.cityradion.nu

Radio Lidingö 97.8 http://www.radiolidingo.se/

Radio Österåker 103.7 http://radio.osteraker.se

Deltag i diskussionsgruppen om Radio Nord som findes på
http://groups.yahoo.com/group/radionord så kan du få meget information om hvordan projektet udvikles. Mange er involverede i dette og flere Radio Nord-veteraner deltager i udsendelserne. Vi testsender føre den 8 marts og da er det vigtigt at vi ved, hvordan vi modtages på almindelige standard radio modtagere, bilradioapparater etc – specielt inde i bymiljø. Målet er at nå Stockholms City med et signal vel over bruseniveauet.

Ronny Forslund

Translate »