Radiostationerne Skånes Radio Mercur

Skånes Radio Mercur
14. december 1958 – 5. mars 1962

I augusti 1958 startade Radio Mercur i Danmark kommersiella radiosändingar från fartyget M/S Cheeta i Öresund.

Vid denna tid fanns det i Öresund två mindre områden med internationellt vatten vilket gjorde det möjligt at där placera ett fartyg med radiostation och ganska lätt
nå en miljon lyssnare i Öresundsregionen. M/S Cheeta lå först för ankar i det norra området mellan Landskrona och Köpenhamn men kom senare att flytta till det södra området mellan Malmö och Köpenhamn.

I september 1958 får journalisten Staffan Heimersson i uppdrag av tidningen Kvällsposten att göra ett reportage om danska Radio Mercur.
Med på resan till Köpenhamn finns även Nils-Eric Svensson (NES) från Landskrona. NES medföljer i egenskap av frilansfotograf.
Under mötet med Radio Mercurs VD Ib Fogh ställer NES frågan. “Kan jag få starta svenska utsändningar genom att hyra sändningstid på tider då Radio Mercur inte sänder?” Ib Fogh tyckte det var en bra ide och ett avtal kom senare att skrivas mellan det i Liechtenstein registrerade bolaget “Internationale Mercur Radio Anstalt” och NES, där Skånes Radio Mercur förpliktigade sig att köpa 3 timmars sändningstid varje dag mellan kl. 1100 till 1700.

Formellt registrerades “Skånes Radio Mercur”
genom en kungörelse i december 1958. I bolagsordningen angavs att man ämnade idka kommersiell radioverksamhet. 

TT (Tidningarnas Telegrambyrå) rapporterar att provsändningar mot Sverige kom att påbörjas den 12 november 1958.

Reguljära sändningar inleds den 14 december 1958.

Första “studion” upprättades på en vind på Fältgatan 2 i Landskrona. Utrustningen bestod av skivspelsre, bandspelare och mikrofon. Programmen spelades in i studion på land och banden skickades med fiskebåt ut till sändarfartyget. 

Året 1959 byggdes med hjälp av bl. a. Jerry Katz en riktig studio med adress Norra Infartsgatan 55A i Landskrona. Ett år senare flyttade man så närmare “marknaden”, till Malmö och Kalendegatan 18. Lokalerna i Malmö var betydligt rymligare så förutom kontor o.dyl. blev det också tre studior. 


Från starten i december 1958 till januari 1961 delade man sändare med det danska Radio Mercur ombord på M/S Cheeta. I januari 1961 tas det större f.d. norska fartyget M/S Mosken i bruk, nu döpt till Cheeta Mercur och som senare blev Cheeta II.

Inledningsvis använde man frekvensen 89,55 MHZ, sen 88,0 MHz och den 16 november 1960 bytte man till 89,6 MHZ. Ganska tidigt i Skånes Radios verksamhet kom Britt Wadner att anställas som annonsförsäljare. När sen Nils-Eric Svensson hösten 1961 beslutade sig för att lämna verksamheten övertog Britt Wadner Skånes Radio Mercur. Året därefter, 1962, bytte stationen namn till Radio Syd som kom att fortsätta sändningarna till den 19 januari 1966.


Nils Eric Svensson

Göran Carlsson

Skånes Radio Mercur

SRM jingle på 88.0 mHz

SRM jingle på 89.55 mHz

SRM jingle 1959

Tekniker Jerry Katz om starten av Skånes Radio Mercur
Udstilling Landskrona Museum den 28. juni – 13. september 1998 om Skånes Radio Mercur og Radio Syd

För att lyssna på SRM program – Välj Foreningen med login/password

 

Translate »