Radiostationerne DCR

DCR – Danmarks Commercielle Radio
15. september 1961 – 29. januar 1962

DCR sendte første gang den 15. september 1961 som en direkte konkurrent til Radio Mercur, som også var stationens inspiration. DCR blev etableret af en gruppe udbrydere fra Radio Mercur. De ønskede at vise, at man kunne lave kommerciel radio med en høj kvalitet, som også var en konkurrent til den officielle statsradiofonis public service-koncept. Stationen sendte også fra et sendeskib i Øresund, og dermed havde radiolytterne i det østlige Danmark pludselig 3 radiostationer at vælge mellem, selv om kun den ene var fuldt lovlig.
DCR endte med at fusionere med Radio Mercur den 29. januar 1962.
Forhistorien
Efter 3 års udsendelser fra Radio Mercur til stadig større dele af Danmark, var reklameradio blevet en succesfuld del af det danske medieudbud. Reklamerne blev solgt i en lind strøm, der var mange lyttere, og pengene rullede ind til stationen og især dens stiftere og ejere, Peer Jansen og Ib Fogh. Men der blev også et øget pres for at få reklamebudskaberne ind i udsendelserne for at øge indtjeningen. Og da de to ophavsmænd samtidig havde trukket sig fra den daglige ledelse for at nyde livet som udlandsdanskere i sydens sol, begyndte utilfredsheden at vokse hos flere medarbejdere. De oplevede en dalende kvalitet af programmer, og en stigende kommercialisering af radioen, som de havde svært ved at acceptere.
Bruddet med Mercur
Utilfredsheden med ledelsen og driften af Radio Mercur blev i lang tid holdt internt. Men i februar 1961 kunne man i pressen læse, at den tekniske leder produktionschefen Benny Knudsen havde forladt Radio Mercur med planer om at starte en konkurrerende reklamesender. Han var ikke den eneste, der var utilfreds. Blandt initiativtagerne til DCR var flere andre centrale Mercur-folk: Udover Benny Knudsen var det den juridiske rådgiver Børge Agerskov, salgschefen Vagn Jensen og den centrale programmedarbejder Hans Vangkilde. Den økonomiske assistance kom fra finansmanden Alex Brask Thomsen, der også tidligere havde lånt penge til Radio Mercur. Blandt de kendte programfolk hos DCR var Anders Dahlerup og Nete Shreiner.
 
Fusion til sidst
Det var sværere end forventet at trække annoncører og lyttere fra Radio Mercur. DCR fik en vis lytterandel i de undersøgelser, som Danmarks Radio fik foretaget, og som viste, at de 2 piratradioer til sammen havde flere lyttere end den officielle radio i flere perioder af dagen. Men økonomisk blev det ikke den forventede succes, og derfor blev DCR tvunget ind i en sammenlægning med Radio Mercur. Samtidig frygtede piraterne, at 2 ikke-legale radiostationer var for stor en provokation for politikere og myndigheder, så man risikerede, at en kommende lovgivning helt ville afvise kommerciel radio. Hvis man gik sammen, var det måske muligt at overbevise lovgiverne om, at der skulle være plads til et alternativ til Danmarks Radio.
Fusionen var en realitet i slutningen af januar 1962. I den nye konstruktion gled de hidtidige hovedfigurer, Peer Jansen og Ib Fogh ud, mens Benny Knudsen, Børge Agerskov og Alex Brask Thomsen overtog styringen med det fusionerede selskab.
 
Sendeskib
“Lucky Star”, tidligere “Nijmah Al Hazz” (arabisk for ‘heldig stjerne’). Lå tæt på Mercurs sendeskib i Øresund. Udstyret med en Siemens sender (5 kW). Efter sammenlægningen af DCR og Radio Mercur overtog Lucky Star udsendelserne fra Øresund. Kom senere til at sejle under navnet “Kamilla Whitthøft” af Hundested og som “Vendelbo” af Aalborg. Det grundstødte den 28. juli 1971 i Sakskøbing Fjord og blev derefter hugget op.
 
Studier
Studierne lå i Hvidovre, og salgsafdelingen var i det centrale København.
 
Programmer
DCR vedtog interne regler, der begrænsede udbredelsen af reklamer i programmerne, og reklameindslag blev placeret mere diskret, end et var tilfældet på Radio Mercur. Radioen sendte ny populærmusik, klassisk musik og underholdningsprogrammer.
Find mere under “lyd/programmer” her på netstedet og i det virtuelle museum.
 
/Henrik Nørgaard

Du finder mere om DCR og Radio Mercur:
På nettet: www.radio-mercur.dk
I bogform: “Pirater i æteren. Radio Mercur og Danmarks Commercielle
Radio – dansk reklameradio fra Øresund 1958-62” af Henrik Nørgaard,
udgivet af Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum på Syddansk
Universitetsforlag, 2003.

DCR jingle

For at høre programmer – klik ind på menuen Foreningen med login/password

Rattet fra “Lucky Star”
Translate »