Radiofolket Radio Nord

Administration och kringtjänster i land:

– Bersélius, Inga-Britt (1939-): Jack’s sekreterare.

– Cedermark, Stig (1936-): annonssäljare.

– Ekinger (-Widén), Ingegerd (1930-): sekreterare och allt-i-allo på Kammakargatan. Hade tidigare jobbat ihop med Jack på Svea-Film och hade bland annat hand om artistbesök. Förekom även i reklaminslag som t ex den kända Turtle Vax-reklamen.

– Granberg (-von Schrenk), Christina (1942-): Miss Radio Nord. Hon hade som uppgift att representera stationen i olika sammanhang som prisutdelare, fotomodell, mannekäng m m

– Grünberger, Lars (1938-): copywriter och av och till hallåman samt förekom som röst i olika reklaminslag. Arbetade före Radio Nord på ABC Annonsbyrå och återgick efter stationens stängning till annonsbyråverksamhet.

– Grünberger, Mauritz (1902-1987): Radio Nords advokat. Hans son Lars arbetade som copywriter på Radio Nord och gjorde även en del radioinslag.

– Hydén, Jesper (1917-1996): flyglärare som drev Stockholms Flygskola vid Skå-Edeby flygfält. Han svarade för transporterna av den så kallade “droppen” ut till sändarfartyget. Detta var en plastkanister innehållande programband, tidningar och annat som snabbt måste nå folket ombord och den släpptes nära fartyget varefter den halades hem av folket ombord.

– Hyllinge, Monica (1938-): assistent till Raya Ravell i skivarkivet. Hon deltog också som bisittare i ett flertal program och förekom som reklamröst.

– Johnsson, Bo: Försäljningschef på Radio Nord.

– Kimsjö (senare Carpenter), Barbro: Receptionist och sekreterare samt reklamröst. Bor numera i Tucson, Arizona, USA.

– Klettner, Lars (1937-): Ljudtekniker som arbetat för SF och Europa-Film. Började i oktober 1960 men återgick sommaren 1961 till Europa-Film.

 Kotschack, Jack S. (1915-1988): radiochef. Var chef för Radio Reklam Produktions AB som hade till uppgift att producera radioprogram samt producera och sälja reklam. 

– Levin, Rolf; Radio Nords kamrer och liksom Jack Kotschack hängiven tennisentusiast. Han var även kassör i Tennisstadions klubb.

– Lönndahl, Per (1924-) Ljudtekniker som jobbat med film i många år och i samband med att Sandrewateljéerna stängdes år 1960 anställdes han på Radio Nord som teknisk chef. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter var på kontoret i land med att bland annat samordna transporter till Bon Jour och hålla studioproduktionen igång. Var med och utrustade fartyget i Köpenhamn 1960. Efter Radio Nord jobbade han på utlandsprogrammet Radio Sweden och som lärare i ljud på Dramatiska Institutet.

– McLendon, Gordon (1921-1986): Amerikansk radioentreprenör och en av initiativtagarna till Radio Nord. Ägare av radionätverket Liberty Broadcasting System vars huvudstation KLIF 1190 i Dallas, Texas blev stilbildande för många andra stationer. Bland mycket annat förfinande GML det så kallade Top 40-formatet. Det förekom också rykten om att han skulle ha varit delaktig i mordet på John F Kennedy 1963 men inga konkreta bevis har presenterats.

– Murchison Jr, Clint (1923-1987): Huvudfinansiär i Radio Nord-projektet och mångmiljonär i olja och fastigheter. Nämndes också som delaktig i JFK-mordet men inte heller här har några konkreta bevis lagts fram. Under 1980-talet förlorade han hela sin förmögenhet i felaktiga spekulationer och hans konkurs blev en av de största i USA:s historia.

– Ravell-Valtonen, Raija (1918-1997): Från början sångerska och medlem i den finska syskontrion Harmony Sisters. På Radio Nord fick hon huvudansvaret för skivarkivet. Gjorde även skivkarriär som soloartist.

– Reitzel, Bok (1929-): Annons- och försäljningschef på Radio Nord. Kom från Gordon McLendon’s station KABL i USA. Var med på den äventyrliga seglatsen med Bon Jour från Köpenhamn.

– Sjöberg, Jan: Transportchef på Radio Nord och skeppare på passbåten som fraktade folk och förnödenheter från Nynäshamn ut till sändarfartyget. 

– Sjöborg, Tage (1935-): Ljudtekniker som jobbat tillsammans med Pelle Lönndahl under Sandrews-tiden och tjänstgjorde på Kammakargatan. Efter Radio Nord-tiden återgick han till att arbeta som ljudtekniker inom filmen och jobbade bland annat ihop med Ingmar Bergman.

– Skeppstedt, Nils (1924-2007): Ljudtekniker som arbetade på Kammakargatan. Slutade hösten 1961 och återgick då till filmen.

– Sturmark, Gösta (1936-2006): Annonssäljare på Radio Nord och under en kort period programchef. Efter Radio Nord arbetade han med film- och TV-produktion och var bland annat med om att organisera TV3:s första sändningar från London.

– Thompson, Robert F. “Bob”: Från Dallas, Texas. Finansiär och frontman för Radio Nord-projektet.

– Tived (gift Gustavsson), Kerstin (1937-): Tidigare flygvärdinna och den allra först anställda på Radio Nord där hon jobbade som “sekretariatchef”. Lämnade Radio Nord före starten.

– Tuomi, Olavi (1932-2006): Producent av Radio Nord-filmen “Låten från båten”. Tidvis även skådespelare som t ex i filmen “Okänd soldat”.

– Törnkrantz, Bengt (1937-1979): Ljudtekniker som kom från Sandrews-ateljéerna. Hans testanrop var den första sändning som hördes i etern från Radio Nord. Han upptäckte skivan “Putti putti” med Jay Epae och lyckades få med den på spellistan. Resultatet blev en långkörare av gigantiska mått. Övergick efter Radio Nord till att arbeta som ljudtekniker på Sveriges Radio och TV.

– Ullerstig, Solveig: Receptionist på kontoret på Kamakargatan. 

– Witz, Bernhard “Benny” (1939-): Reklamsäljare och traffic manager som hade till uppgift att passa in reklaminslag i programmen.

Program:

– Atterling, Lennart (1931-2009): Kom från Skånes Radio Mercur och hade radioerfarenhet från USA. Hade själv planer på att starta en offshore-station riktad mot Stockholm när han fick kontakt med Jack Kotschack.

– Bjerke,
 Kaj (1937-) Nyhetsman på Bon Jour och arbetade tidvis som studiotekniker i land samt som programledare. Son till Mats Bjerke, chef för skivbolaget Metronome där Kaj arbetade innan han kom till Radio Nord.

– Brandelius, Harry (1910-1994): Mera känd som sångare och estradartist men han gjorde också ett par program med titeln “Harry på däck” för Radio Nord. Tyvärr blev mottagandet ljumt och endast ett par program sändes.

– Branje, Lars (1934-): Nyhetsman på Bon Jour, tidigare fältflygare och tidningsjournalist. Var först med nyheten om Dag Hammarskjöld’s död. Efter Radio Nord övergick han till Dagens Eko och andra uppdrag på Sveriges Radio.

– Burman, Anders (1928-): Inspelningschef på skivbolaget Metronome och medproducent av sponsorprogrammet Metronomenytt som presenterade nya skivor med bolagets artister över Radio Nord.

– Chrysander
, Louis (1932 – 1999): Journalist och nyhetsman men med många andra strängar på sin lyra som t ex copywriter, tävlingsledare, programchef och allt som hade med skrivande att göra. Dessutom ryckte han in som sjöman och stod till rors när Bon Jour råkade i sjönöd i december 1961. Nämns även som spökskrivare till boken “Radio Nord kommer tillbaka”.

– Einestad, Jörgen (1930-1998): Nyhetsman på Bon Jour.

– Fox (tidigare Fuchs), Henry (1919-1998): Programchef en tid, sedan ledare för studioensemblen och en förträfflig jingelmakare. Var i grunden musiker och var orkesterledare ombord på Svenska Amerika-Linien’s “Sverige”när hon 1956 kolliderade med fartyget “Andrea Doria” i Atlanten. Gav även ut skivor på egna etiketterna Hör och Fortuna.

– Grentz, Ivo (1936 – 2001): Journalist och programledare. Kom från Skånes Radio Mercur där han blev stationens första diskjockey. Gick efter Radio Nord till Sveriges Radio och senare SVT. Känd för påannonseringen “och nu sjunger Evert Taube den av sig själv komponerade Radio Nord-valsen”.

– Hedman, Sten (1942-): Diskjockey och en av stationens yngsta radioröster. Hade bland annat hand om programmet Nordmorgon. Var på grund av militärtjänst borta från slutet av 1961 men fick återkomma sista kvällen i etern den 30 juni 1962. 

– von Horn, Barbro (1920-2004): Från början skådespelerska som framträdde i många 40-talsfilmer. På Radio Nord sände hon programmet “Barbros timme” som speciellt vände sig till husmödrar. Programmet ersattes så småningom av ett liknande program “A la carte à la Chris” med Chris Wahlström.

– Häger, Kaj (1928-2000): Nyhetsman och diskjockey som anställdes 1962. Var med den sista kvällen ombord den 30 juni 1962 fram till stängningen.

– Höijer, Björn-Fredrik (1935-): Journalist vid Kvälls-Posten som erbjöds anställning vid Radio Nord när han kom för att intervjua Jack Kotschack. Han blev den förste chefen för nyhetsredaktionen cirka ett halvt år före sändningarnas start.

– Karlholm, Kaj (1922-2002): Journalist som från början blev presschef på Radio Nord men även fungerade som copywriter och snart övergick till programproduktion. Han hade bland annat hand om det svenska topplisteprogrammet “De Tio”. På grund av att han vägrade sjötjänstgöring sades han upp tidigt 1962. Efter Radio Nord blev han som nyhetsuppläsare “Mr. TT” med svenska folket och ivrade mycket för språkvård inom svenska etermedier.

 Landin, Gert (1926-2003): En av de först anställda radiopratarna – han började i augusti 1960. Kom närmast från Hökerbergs Bokförlag och hade dessförinnan arbetat på svenska avdelningen vid BBC i London. Kom senare att arbeta för SR och STV i många år.

– Nestius, Lars (1940-): Nyhetsman och tidvis även diskjockey på Radio Nord. Tillsammans med Lasse Branje en av “de två Lassarna” och de presenterade bland annat programmet “Välkommen ombord”. Hamnade i yrket efter en USA-vistelse 1958-61 då han träffade Kjell Bergström, nyhetschef, som senare anställde honom som sommarvikarie på Radio Nord. Han kom dock att bli kvar ett drygt år på stationen. Övergick efter Radio Nord till en bana som affärsman.

– Nygren, Nils F. (1924-2001): Anställdes före Radio Nords start men fick också lämna stationen innan premiären. Kom närmast från pingströrelsens station IBRA Radio och var journalist. Senare fick han en karriär som tolkare och kompositör av andliga sånger och gjorde även ett antal skivinspelningar.

– Nyström, Pelle: Anställd på skivbolaget Metronome och producerade och presenterade Metronomekvarten tillsammans med Anders Burman.

– Palmkvist, Hans: Nyhetsman ombord på Bon Jour.

– Prawitz, Elsa (1932-2001): Skådespelerska som verkade främst på Dramaten och Intiman men också hade en hel del filmroller. På Radio Nord fick hon hand om programmet “Nattkajutan” och efter stationens stängning återgick hon till att jobba som skådespelare.

– Sörenson, Larsan (1931-1970): En av Radio Nords mest populära och mångsidigaste diskjockeys, även flitigt anlitad som reklamröst och konferencier vid olika evenemang. Hade en bakgrund som journalist och revyartist innan han kom till Radio Nord. Suverän ordkonstnär och skicklig imitatör – två talanger som ofta kom till uttryck i hans program. Han presenterade bland annat Topp 20 – veckans populäraste program. Efter Radio Nord arbetade han bland annat på reklambyrå och som estradartist tills han i mitten av 60-talet drabbades av en hjärntumör. Han avled i sviterna av denna i januari 1970.

– Thim, Gunnar (1922-1993): Skådespelare och sångare som började som presentatör på Radio Nord hösten 1961.

– Ungermark
, Seve (1932-): Nyhetsman som kom från TT. Började på Radio Nord ett halvt år innan sändningarna startade och var också med på resan med Bon Jour från Köpenhamn 1960. Övergick sedan till SR/SVT. 

– Wahlström, Chris, eg. Stina Wilhelmina (1917-1977): Tog över efter Barbro von Horn som programledare för husmorsprogrammet som då kom att heta “A la carte à la Chris”. Hon sammanställde också kokboken “Dukat bord med Radio Nord” utifrån recept som lyssnare skickat in och alla bidragsgivare fick ett exemplar av boken som gåva. Deltog före och efter Radio Nord-tiden i film och TV-produktioner.

– Westerman, Pierre (1932-1981): Hallåman på Radio Nord. Sedermera orkesterledare, kompositör och textförfattare.

Teknik och besättning på Bon Jour:

– Agehed, Kenneth (1941-): sändningstekniker ombord på Bon Jour. Arbetade de sista månaderna som Radio Nord var i luften och tjänstgjorde under sista kvällens sändningar.

– Anderson, Thure (1916 – 1999): maskinchef ombord på Bon Jour.

– Avellan, Tom (1945 – 1999): motorman ombord på Bon Jour och son till Raya Ravell. Var med om stormen i december 1961 när fartyget tvingades gå in till Sandhamn. Han  utförde trots sin ringa ålder ett jättearbete med att manuellt pumpa upp trycket i trycktankarna för att kunna starta maskinen.

– Bennvik
,Tommy(1941-): ljudtekniker.

– Bergman
, Hadar: sändningstekniker ombord på Bon Jour. Övergick sedan till Sveriges Radio.

– Björklund, Björn: sändningstekniker ombord på Bon Jour och var ombord när Bon Jour 1961 tvingades söka nödhamn i Sandhamn i en kraftig storm.

– Callison, Glenn: chefstekniker på KLIF i Dallas. Han var ansvarig för sändarinstallationen ombord på Bon Jour i Köpenhamn 1960.

– Englund, Roland (1925 – 2002): Sändningstekniker ombord på Bon Jour. Kom från Televerket.

– Foster, Jim: skolkamrat med finansiärerna Gordon McLendon och Bob Thompson och utsågs till “marinexpert” i företaget, dock utan någon större kompetens på området. Det var Jim som bestämde att tyska m/s Olga (senare Bon Jour) skulle användas som sändarfartyg.

– Gunnarsson, Jan: sändningstekniker ombord på Bon Jour. Var tillsammans med Ove Sjöström med om att göra de tekniska installationerna ombord på f d danska passagerarfärjan Fredericia i Greenore, Irland för Radio Caroline.

– Gustafsson, Greta: kocka ombord på Bon Jour.

– Heilborn, Gunnar (1937-): Tekniker och programledare på Radio Nord. Kom liksom flera andra anställda från Sandrews.

– Janheim, Per-Erik (1942-): motorman ombord på Bon Jour. Var med om stormen 1961 när fartyget tvingades söka nödhamn i Sandhamn.

– Johnsson, John (1913-1992): kapten ombord på Bon Jour. Han efterträdde den tidigare kaptenenen Olsson som snabbt mönstrades av efter händelserna runt julen 1960 när fartyget övergavs på öppen sjö. Fick jobbet på Radio Nord via sin granne Ebbe Jularbo som arbetade i skivarkivet.

– Jularbo, Eberhard “Ebbe” (1915-1991): son till dragspelskungen Carl Jularbo och själv mycket aktiv som musiker och grammofonartist under flera decennier. Jobbade som assistent till Raya Ravell i skivarkivet.

– Kallén, Göran (1930-1980): kock ombord på Bon Jour. Var med om stormen julen 1960.

– Karlsson, Lars-Gunnar “Lasse” (1937-2002): Sändningstekniker ombord på Bon Jour. Radioentusiast och DX-are och jobbade före Radio Nord i radioaffär. Egentligen var han utbildad starkströmselektriker. Blev under 70-talet radioamatör med signalen SM4FVD och sände en tid revivalprogram under titeln “Radio Nord kommer tillbaka”, först över satellitradio från RNI i Norge och sedan över en illegal kortvågssändare på Gotland.

– Krupenin
, Peter (1945-): sändningstekniker ombord på Bon Jour. Hade också egna program.

– Lindell, Sten Gösta (1907-1965): Gick till sjöss redan under krigsåren och jobbade som steward ombord på Bon Jour. Var med om stormen 1961 när båten fick söka nödhamn i Sandhamn. 

– Mesch, Archie, amerikansk radiotekniker som bistod Glen Callison med installation av sändarna ombord på Bon Jour i Köpenhamn 1960. Radioamatör och diabetiker. Han stannade kvar ungefär sex månader för att utbilda de svenska teknikerna ombord innan han återvände till USA. Det var även Archie som utvecklade systemet med att ta emot RTTY-sändningar på kortvåg från olika nyhetsbyråer för att därigenom få direkt tillgång till färska nyhetstelegram utan att behöva betala något abonnemang.

– Mullaney, John: Amerikansk antennkonstruktör som bland annat arbetat en hel del för amerikanska regeringen och designade antennsystemet för m/s Courier som sände för Voice of America i farvattnen vid Rhodos (Tolvöarna). Denna station blev för övrigt en huvudinspiration vid starten av Radio Mercur. För Radio Nord ritade JM en speciell antenn kallad “folded unipole” (inverterad jordplansantenn) som använde även delar av riggen som strålningselement. Ett par fördelar var en lägre strålningsvinkel som medförde bättre markvåg samt att man kunde använda en kortare mast. Denna antenn kom att kallas “The Nord Antenna” och har i olika utföranden använts av över 1 000 stationer i USA.

– Sjögren
, Olof (1921-1986): sändningstekniker ombord på Bon Jour. Kallades även för “Kalmar-Olle” på grund av sitt ursprung.

 Sjöström, Ove (1938-): Chefstekniker på Radio Nord och därefter på Radio Caroline och Radio Caroline North. Anställdes i december 1960 och var med på resan med “Bon Jour” från Köpenhamn. Är radioamatör med signalen SMØXBI.

– Stertman, Nils Alvar (1938-): Besättningsman ombord på Bon Jour.

– Wikstrand, Alf (1928-1977): Matros på Bon Jour.

– Öhlin, Björn (1938-2009): Sändningstekniker ombord på Bon Jour. Var med och utrustade fartyget i Köpenhamn 1960 men medföljde inte på resan hem. Lär ha haft svårt för sjön och lämnade Radio Nord under 1961. Han var sedan egen företagare inom multimedia och marknadsföring med företag i Karlskrona.

Translate »