Radiostationerne Radio Syd

Radio Syd
6. marts 1962 – 19. januar 1966

Kort resumé: Efter at Nils-Eric Svensson forlod Skånes Radio Mercur i september 1961 overtog Britt Wadner (BW) radio stationen. Efter et kort ophold genoptog man udsendelserne den 6. marts 1962 under navnet Radio Syd.
Ved en ny selskabs dannelse, bliver det nu AB Sydreklam som står bag radioudsendelserne fra Radio Syd og med BW som ejer.

Samtidig har Radio Syd nu overtaget lille “Cheeta” fra danske Radio Mercur og man ejer dermed sit eget senderskib og antallet af sendetimer forøges successivt.
Det er også på dette tidspunkt pressen intencifierer interessen på de kommercielle radio stationer. Politikerne som vil forbyde driften har arbejdet med en ny radiolov. Den træder i kraft den 31 juli 1962 kl. 24.00.
Som den eneste radiostation fortsatte Radio Syd trods den nye radiolov. Radio Syd og BW bliver hermed mere kendte for kampen mod myndighederne end for selve udsendelserne.

Under vinteren i 1963 tvinger isen i Øresund “Cheeta” at søge nødhavn i Limhamn.
Dette ufrillige stop er på tre måneder og imens udgiver Radio Syd en annonseavis til Malmø mange boliger.

Under en efterårs storm i 1964 river “Cheeta” sig fri fra sin ankerplads (N 55,39.9 O 12,52.4) og går på grund udenfor Vikhøg lige nord for Malmø. En dansk bugsererbåd lykkes med at assisterer den skadede “Cheeta” til kaj i Malmø, hvor hun synker efter en kort tid.
Ingen tror nu at Radio Syd nogensinde skal komme tilbage, men BW stædighed viser det modsatte.
BW har længe forhandlet om købet af det større fartøj “Cheeta Mercur”. Planen var at fra dette fartøj at starte komercielle TV udsendelser på UHF båndet.
Nu blev planerne ændret noget og istedet kom “Cheeta II” på kort tid til at erstatte det gamle fartøj.

Radio Syd med BW som leder kæmpede hårdt og længe mod både riksdagen i Stockholm og vejret. Det var en ulige kamp, hvor lovene efterhånden tilpassedes efter passende omstændigeder. Fem gange blev BW anklaget for at overtræde radioloven.
Advokat Hening Sjøstrøm som bl.a. forsvarede BW fastholdt sin tolkning af loven. Til slut idømmes BW tre måneders fængsel for ulovligt at eje radiosender. Dommen ankes til Svea Hovrätt som sænkte straffen til en måneds ubetinget fængsel p.g.a. som det hed i dommen “udsendelsernes indhold og karakter”.

På kvindefængslet i Hinseberg blev BW fange nr. 516. En protestliste med 130000 skånske underskrifter blev sendt til den svenske regering uden resultat.
Protesten er organiseret af Club Radio Syd som har ca 10000 medlemmer.
Trods dommen och efter udstået straf fortsætter BW og Radio Syd sine udsendelser i internationalt farvand i Øresund.
Under efteråret 1965 begynder man også udsendelser på TV på UHF båndet kanal 41 (TV Syd).
Juleaften 1965 kan man se BW sammen med advokat Henning Sjøstrøm sende julehilsner og åbne julegaver i direkte udsendelse fra sender skibet i Øresund.
Glæden over at have påbegyndt TV udsendelser blev dog kortvarig.
Den 21. december 1965 stadfæstes en ny fængselsdom på tre måneders fængsel for BW.

Den 19. januar 1966 er det slut. Den svære issutation tvinger “Cheeta II” til at lette anker for at aldrig at komme tilbage til svensk farvand.
En ny tilpassset radiolov som skulle træde i kraft under 1966 skulle gøre det helt umuligt at fortsætte.
En lang og en ulige kamp mod lovgiverne er nu slut.
En ansøgning om dispensation fra BW til den daværende kommunikations  minister Olof Palme afslås. Olof Palmes kommentar til afslaget var “Man måste jo följa spelreglerna”.

“Cheeta II” udlejes en kort periode til Radio Caroline i England, der havde problemer med sit fartøj “Mi Amigo” (tidligere Radio Nord skibet “Bon Jour”). Derefter tar man “Cheeta II” til de Kanariske Øer og til slut til Gambia, hvor “Cheeta II” under en tid er restaurations skib”.

Radio Syds mangeåige historie kan ikke skrives på nogle få linjer. BW planlagde i begyndelsen af 80’erne at udgive en bog om Radio Syd, men det blev aldrig til noget. Istedetfor blev det Fredrik Karen, journalist og dattersøn til BW som langt senere (1999) udgav en meget omfattende bog omsin momor Britt Wadners liv “Piratdrottninen”.
En anden bog “Sicket Himla Liv” om Radio Syd blev skrevet af teknikern Lennart Christianssons.

Radio Syd fortsatte som landbaseret radio station i Gambia. Disse udsendelser startede i 1970 og gik frem til 2001.

Britt Wadner som boede i Båstad døde i marts 1987.

foto: Göran Carlsson

Radio Syd Story 1958 – 1966 af Kenneth Andersson

Cheeta i Gambia 1969 foto: Bengt Lundgren

Se Bengt Lundgrens Gambia billeder 1968/1969  “][/audio]galleri12″][/audio]
Fotos må ikke kopieres uden tilladelse fra SORH

For at høre programmer – klik ind på menuen Foreningen med login/password

Translate »