Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer der er offshore-radio interesserede.
Der er to former for medlemskab:

Gruppe 1. Under 65 år
Årligt medlemsskab dkk 200.-

Gruppe 2. Over 65 år
Årligt medlemsskab dkk 100.-

Gruppe 1 + 2 har stemmeret

For at oprette medlemskab skal institutionens vedtægter overholdes, og kontingentet betales rettidigt.
Et medlem kan udtræde med øjeblikkelig varsel med henvendelse til bestyrelsen.
Kontingent refunderes ikke.
Et medlem kan ekskluderes af en enig bestyrelse i det tilfælde refunderes forholdsmæssig kontingent.

Indbetaling kan foretages til vor konto med navn/adresse og by

Spar Nord: reg.nr. 9309 konto nr.2090167718

eller til

IBAN kontonummer: DK3893092090167718

SWIFT-adresse/BIC: SPNODK22

Eller med Paypal:  (Navn på den der betales til: Ole Brinck Toxværd)

Translate »